Øk boliglånet før du tar opp forbrukslån

Trenger du penger til oppusning, en ferietur eller noe helt annet og vurderer et forbrukslån, bør du først se på muligheten for å øke lånet på boligen din, da dette i de fleste tilfeller vil være mye rimeligere.

Mange plasser i Norge har opplevd en formidabel prisstigning på boliger de siste årene og er du så heldig at du har eid boligen din i noen år, har du sannsynligvis en betydelig egenkapital spart opp i eiendommen. Det er ingenting i veien for å ta ut noe av denne egenkapitalen i kontanter, ved å øke boliglånet, som et alternativ til å ta opp et forbrukslån. Den største fordelen er selvsagt at renten du betaler på boliglånet ligger langt under renten på selv de absolutt billigste forbrukslånene på det norske markedet.

Før du velger å øke boliglånet, kan det være lurt å få utarbeidet en ny verdivurdering på eiendommen din, slik at du får dokumentert forventet salgspris i dagens marked. Forutsatt at andelen gjeld du har i boligen ligger godt under 85% av verdivurderingen, vil de aller fleste banker ikke ha noe imot å øke boliglånet ditt.

Boligkreditt er noe flere vurderer

Et alternativ til å øke boliglånet kan være å få innvilget en boligkreditt med pant i eiendommen din. En boligkreditt er rett og slett en kredittreserve som du får stilt til disposisjon, med sikkerhet i boligen din. Mange ønsker å lære mer om hvordan boligkreditter fungerer.

Du kan trekke ut penger fra kreditten når du måtte ønske, ved rett og slett å overføre penger fra lånet til din bankkonto. De fleste boligkredittene på markedet i dag kan innvilges på opp til 70% av verdivurderingen på boligen. Det betyr at hvis din bolig er verdt for eksempel tre millioner kroner og du har en belåningsgrad på 60%, så vil du kunne få en boligkreditt på ca. 300.000kr. Renten på en boligkreditt er normalt marginalt høyere enn på et vanlig boliglån, men fremdeles langt unna det du må betale på selv de billigste forbrukslånene.

Når lønner det seg ikke å pantsette eget hjem?

Det er noen tilfeller der et forbrukslån er en bedre løsning enn å ta opp mer lån på boligen. Har du en belåningsgrad på eiendommen som er tett opp under maksimalsatsen for kravene som stilles til lånet og en økning av lånet vil bringe deg over grensen, vil et forbrukslån normalt være en bedre løsning.

Hvis du allerede ligger tett på 85% belåningsgrad på boligen, vil du høyst sannsynlig ikke få banken med på å låne deg noe mer penger med pant i eiendommen, men selv med en lavere belåningsgrad, bør du sjekke om en økning av lånet vil bety at du vil bli tilbudt dårligere rentebetingelser på boliglånet. Har du et boliglån på to millioner kroner med en løpetid på tyve år, vil selv en liten økning i rente, få store utslag på den totale lånekostnaden.

Det andre tilfellet der et forbrukslån i mange tilfeller er en bedre løsning, er hvis lånesummen er liten og du ser for deg at du kan betale ned lånet raskt, gjerne i løpet av maksimalt et eller to år. Kostnadene ved å øke boliglånet er ofte noe høyere enn ved å etablere et forbrukslån, og i tillegg vil rentekostnadene på selv et lite beløp med en lav rente, bli relativt store, når vi ser det over 20 år, som er en typisk løpetid på et boliglån i dag. I slike tilfeller vil det rett og slett være både enklere og rimeligere å ta opp et forbrukslån.