5 av Norges beste lån uten pantesikkerhet når det kommer til rentenivå

Skal du finne et forbrukslån med gunstige betingelser bør du lete litt. Generelt sett har disse lånene dyrere renter enn andre låneformer. Det kan i tillegg være store forskjeller mellom bankenes tilbud, selv om lånesummen du søker om er den samme. Her er noen gode råd du bør lese før du setter i gang med å søke om lån.

Vi skal først se på de ulike betingelsene du får i fem av de beste bankene. Deretter tar vi for oss hvordan bankene utarbeider rentetilbudene, og hvordan du går frem for å få best mulig rentebetingelser.

Lånepakke fra Santander

Santander sine forbrukslån er spesielt gunstige dersom du skal låne mindre enn 70 000 kroner. Da slipper du etableringsgebyr, noe som vil redusere totalkostnadene og de effektive rentene ganske betydelig. Santander har også blant de beste rentebetingelsene, enten du skal ha et smålån, standard forbrukslån, eller lån til refinansiering. Her er nøkkelopplysninger for Santander sine lånetilbud:

 • Lånesummer mellom 10 000 kroner og 350 000 kroner.
 • Nominelle renter fra 7,9% til 17,9%.
 • Nedbetalingstid for smålån og forbrukslån er maksimum 5 år.
 • Nedbetalingstid for lån til refinansiering er maksimum 15 år.
 • Krav til søker: minimum 23 år, bosatt i Norge, inntekt på minimum 200 000 kroner i året, ingen betalingsanmerkninger.

Komplett Bank kan også være en løsning

Et forbrukslån fra Komplett Bank er annerledes enn hos andre banker. Dette er egentlig en kreditt, men der øvrige betingelser og krav er likt det du får i et standard lån. Kreditt betyr at du selv styrer uttak, og til dels innbetaling, av lånesummen du har disponibel.

Renter betales deretter kun for den summen du faktisk benytter deg av, mens ubenyttet kreditt ikke belastes med renter. Lær mer om renter hos økonomilappen.no. Lånetiden er også annerledes. Kreditten varer så lenge du bruker du selv ønsker, med mindre den står uberørt over en lang periode. Den største fordelen med denne låneformen er fleksibiliteten.

Her er nøkkelopplysninger for brukskreditt fra Komplett Bank:

 • Lånesummer mellom 10 000 kroner og 500 000 kroner.
 • Nominelle renter fra 7,9% til 19,9%.
 • Et minimumsbeløp av benyttet kreditt må tilbakebetales månedlig.
 • Tilbakebetaling av utestående kreditt kan ikke overstige 5 år.
 • Krav til søker: minimum 20 år, bosatt i Norge, må ha fast inntekt, ingen betalingsanmerkninger eller inkassogjeld.

Instabank tilbyr brukskreditt

Instabank tilbyr både standard forbrukslån (nedbetalingslån) og fleksibelt lån, lignende kreditten til Komplett Bank. Begge lånetypene har de samme grensene for renter, og samme gebyrbetingelser. Forskjellen ligger på hvordan renter beregnes, og nedbetalingstiden. På et nedbetalingslån (vanlig forbrukslån) løper rentene på hele lånesummen, i og med at pengene overføres i sin helhet til din konto. På det fleksible lånet beregnes renter kun for den delen du benytter deg av. Her er nøkketopplysninger for forbrukslån og fleksibelt lån fra Instabank:

 • Lånesummer mellom 5 000 kroner og 500 000 kroner.
 • Nominelle renter fra 7,99% til 19,99%.
 • Nedbetalingstid for forbrukslån er maksimum 5 år.
 • Tilbakebetaling av utestående kreditt på fleksibelt lån kan ikke overstige 5 år.
 • Krav til søker: minimum 23 år, bosatt i Norge, inntekt på minimum 250 000 kroner i året, ingen betalingsanmerkninger.

Easybank gjør det enklere

Forbrukslån fra Easybank er et standard nedbetalingslån, selv om de bruker begrepet ”fleksibelt lån” på hjemmesiden deres. Det begrepet brukes stort sett over alt ellers når vi beskriver en brukskreditt. Det denne banken mener er at låntakeren har muligheter for såkalt opplåning. Det vil si at lånet kan utvides på et senere tidspunkt og ved behov, så lenge totalsummen ikke overstiger øvre lånegrense på 500 000 kroner. Easybank har blant de aller laveste nominelle rentene for de som har riktig kredittscore, og kan anses som en av de mest konkurransedyktige bankene. Her er nøkkelopplysninger for forbrukslån fra Easybank:

 • Lånesummer mellom 10 000 kroner og 500 000 kroner.
 • Nominelle renter fra 7,49%
 • Nedbetalingstid for smålån og forbrukslån er maksimum 5 år.
 • Nedbetalingstid for lån til refinansiering er maksimum 15 år.
 • Krav til søker: minimum 23 år, bosatt i Norge, inntekt på minimum 200 000 kroner i året, ingen betalingsanmerkninger.

Bank Norwegian ligger fortsatt i topp

Et forbrukslån fra Bank Norwegian skiller seg fra de andre bankene på to punkter. For det første er maksimal lånesum den høyeste på markedet, med sine 600 000 kroner. For det andre krever ikke Bank Norwegian etableringsgebyr dersom du skal låne til refinansiering av annen gjeld. De starter altså cirka 1000 kroner lavere enn konkurrentene når det er snakk om refinansiering. Det er en god deal, så fremt banken ikke tar igjen i form av høyere renter. Her er nøkkelopplysninger for forbrukslån fra Bank Norwegian:

 • Lånesummer mellom 5 000 kroner og 600 000 kroner.
 • Nominelle renter fra 8,99% til 21,24%.
 • Nedbetalingstid for smålån og forbrukslån er maksimum 5 år.
 • Nedbetalingstid for lån til refinansiering er maksimum 15 år.
 • Krav til søker: minimum 23 år, bosatt i Norge, registrert liknet inntekt, ingen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker.

Les også mer om kredittkortet til Bank Norwegian hos dittforbrukslån.com/derfor-bor-du-bruke-et-kredittkort/.

Viktig angående renter på usikret finansiering

Som vi ser er det et sprik mellom høy og lave effektive renter, også hos de beste bankene. Dette skyldes i hovedsak to forhold. Først og fremst vil eventuelle gebyrer vil dra opp de effektive rentene. Denne økningen vil merkes mest når nedbetalingstiden er kort, og lånesummen lav. Er nedbetalingstiden lang, vil gebyrer fordeles over lengre tid, og dermed gi mindre utslag på de effektive rentene.

Det andre forholdet har å gjøre med hvordan bankene fastsetter rentetilbudet til hver enkelt søker.

God kredittscore er viktig

Om vi bruker Santander som et eksempel, ser vi at de laveste effektive rentene der er omtrent 8,7%. Utgangspunktet må altså være at lånet er stort nok, og nedbetalingstiden lang nok for at dette rentenivået skal kunne oppnås. Imidlertid er din kredittscore det som avgjør mest. Har du høy score blir rentetilbudet bedre enn om scoren er lav.

Summert ser vi at alle disse tre faktorene må være på plass for at rentebetingelsene skal bli optimale:

 • Høy nok lånesum
 • Lang nok nedbetalingstid
 • God kredittscore

Kredittscoren din kan alltid påvirkes

Kredittscoren er ikke så enkel å gjøre noe med. For eksempel har alderen din ganske mye å si. Unge mennesker har kort eller ingen betalingshistorikk, og vil dermed automatisk score dårlig på denne faktoren. Du kan påvirke enkelte av de andre faktorene, men det tar tid før resultatet viser seg på kredittscoren. Betaler du regninger i tide over en god periode, teller dette positivt. Det samme gjelder om du sørger for å ha få lån og kreditter, og samtidig begrenser summen av gjeld.

På kort sikt er det ikke noe spesielt poeng å fokusere på kredittscoren. Tenker du langsiktig vil du ha mye å hente på å lære deg hvordan kredittselskapene vurderer deg. Du kommer høyst sannsynligvis til å søke om andre lån i fremtiden. Da vil du kunne få lavere renter dersom du starter nå med å forbedre kredittscoren.

Dette kan du gjøre nå for å få bedre betingelser

Det viktigste er å gi deg selv nok sammenligningsgrunnlag. Å hoppe på en banks lånetilbud, uten å sjekke hva konkurrentene har å by, er ingen god strategi. Du kan også forbedre sjansene for lavere renter ved å dele låneansvaret med en annen person. Dette kalles å ha en medlåntaker. Ordningen er først og fremst myntet på folk som har felles økonomi, slik som samboere og ektefeller. Andre, for eksempel to venner, burde normalt ikke låne sammen av hensyn til både juridiske og skattemessige forhold.

Her er oppskriften på hvordan du finner det beste rentetilbudet:

 • Innhent så mange lånetilbud som mulig.
 • Sammenlign alltid samme lånesum, og samme nedbetalingstid.
 • Velg lånet med laveste totalkostnader når alt er tilbakebetalt.
 • Vurder å søke sammen med en medlåntaker.
Share